REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH
I. Korty są ogólno dostępne wraz z zapleczem socjalnym.
II. Czas otwarcia kortów w miesiącach:
1. Kwiecień, sierpień, wrzesień, październik:
- w dni powszednie od 10.00 do 20.00
- w dni wolne od pracy 8.00 do 20.00
2. Maj, czerwiec, lipiec:
- w dni powszednie od 10.00 do 21.00
- w dni wolne od pracy 8.00 do 21.00
III. Korzystanie z szatni i innych urządzeń.
1. Szatnia i prysznic jest dostępna dla osób z ważnym biletem.
2. Korzystanie z sauny wg odrębnego regulaminu i cennika opłat.
IV. Na kortach tenisowych odbywają się następujące zajęcia:
1. Szkółki wyczynowe dzieci i młodzieży.
2. Szkółki TKKF „Korty".
3. Gry rekreacyjne i gry organizowane przez zakłady pracy.
V. Wynajem kortów odbywa się wg kolejności:
1. Członkowie  TKKF „Korty" i sponsorzy.
2. Pozostali uczestnicy.
VI. Przedłużenie wynajmu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z kortowym.
VII. Grający przed rozpoczęciem gry zobowiązani są do odpowiedniego polania kortu wodą oraz do wyrównania nawierzchni po jej zakończeniu
- ale czynności te muszą zakończyć się w ramach czasu wykupionego na grę.
VIII. Opłatę za wynajęcie kortu należy uiścić przed rozpoczęciem gry a bilety z wpisaną datą, numerem kortu i godziną zachować do kontroli.
   IX. Przy grze dorosłej osoby z dzieckiem obowiązuje cena biletu normalnego.
   X. W czasie trwania turniejów i meczy korty wynajmuje się po uzgodnieniu z prowadzącym turniej .
  XI. Gracza obowiązuje strój tenisowy.
.
IX.   Grających obowiązuje kulturalne zachowanie się na kortach. Zabrania się stanowczo używania niecenzuralnych słów, rzucania rakietą,
naruszania w inny sposób regulaminu kortów. Tego rodzaju zachowanie będzie podstawą do sankcji dyscyplinarnych przez które
rozumie się:
- usunięcie z kortu,
zakaz gry na kortach przez okres ustalony przez Zarząd. Do podejmowania w/w decyzji upoważnieni są indywidualnie
członkowie Zarządu TKKF „Korty". 


NA TERENIE CAŁEGO  OBIEKTU KORTOWEGO ZABRANIA  SIĘ:
1. Spożywania alkoholu.
2. Palenia papierosów.
3. Zaśmiecania i zanieczyszczania kortów i innych pomieszczeń.
4. Głośnego zachowywania się na terenie obiektu.
5. Pozostawiania dzieci bez opieki.
6. Wprowadzania motocykli i rowerów.
7. Wprowadzania psów.
                 INNE POSTANOWIENIA
1. Każdy z zawodników i grających na kortach ceglanych jest ubezpieczony w »UNIQA« od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Gra o ścianę treningową jest bezpłatna.
3. Za pozostawiony sprzęt i rzeczy bez opieki Ognisko TKKF „Korty" nie odpowiada.
4. Osoby nie stosujące się do regulaminu nie będą korzystały z kortów.
5. Do egzekwowania postanowień regulaminu oraz prowadzenia organiza­cyjnej i porządkowej działalności, upoważniony jest GOSPODARZ
KORTÓW.
6. Książka Uwag i Wniosków znajduje się u kortowego.

ZARZĄD   TKKF „ KORTY”